P.O.R. Scoala Bosia

COMUNICAT DE PRESĂ  – Anunț începere proiect „REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA BOSIA CORP A, COMUNA UNGHENI, JUDETUL IASI”

REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA BOSIA CORP A, COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL IASI”

Parteneri:

 • UAT Comuna Ungheni
 • Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice
 • Organismul Intermediar, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord- Est

Scopul proiectului:

Îmbunatatirea calitatii infrastructurii educationale si a dotărilor din cadrul unitatilor de învatamânt obligatoriu din Comuna Ungheni, judetul Iasi, în vederea asigurarii unui proces educational la standarde europene si cresterea participarii populatiei la procesul educational.

Obiective specifice:

 • Îmbunatatirea infrastructurii educationale destinate învatamântului obligatoriu de la nivelul Comunei Ungheni, judetul Iasi prin reabilitarea, modernizarea si dotarea Scolii gimnaziale Bosia, corp A;
 • Asigurarea de spatii necesare functionarii în conditii optime a actului educational si respectarea normativelor în vigoare cu privire la proiectarea cladirilor de învatamânt;
 • Cresterea nivelului de dotare al unitatii de învatamânt cu sisteme informatice si didactice moderne, pentru cresterea accesului la informatie si crearea bazelor pentru utilizarea noilor tehnologii;
 • Asigurarea unui spatiu adecvat (biblioteca, laborator de informatica si sala de activitati sportive) pentru pregatirea suplimentara a elevilor, diversificarea activitatilor derulate si documentare a profesorilor;
 • Asigurarea facilitatilor necesare pentru programul „Scoala dupa scoala” si ,,A doua Sansa”;

Rezultate:

 • Asigurarea pentru elevi a conditiilor optime de pregatire, sanse egale, dezvoltarea abilitatilor de comunicare si relationare, iar cadrelor didactice un mediu de lucru placut, baza logistica moderna si posibilitatea de a se exprima într- un cadru favorabil dezvoltarii personale si profesionale a elevilor.
 • Dotarea corespunzatoare a spatiilor : sali de clasa, laborator informatica, biblioteca, sala de activitati sportive;
 • Amenajarea unui spatiu exterior de recreere conform normelor europene pentru activitati recreative.
 • Asigurarea unor conditii igienico-sanitare optime si a unor instalatii sanitare si termice moderne.
 • Cresterea gradului de multumire din partea parintilor cu privirea la conditiile în care îsi desfasoara elevii orele.
 • Dotarea cu infrastrucura educationala moderna si dotata corespunzator pentru sustinerea unui act educational competitiv în conformitate cu legislatia europeana si nationala,de care vor beneficia 101 elevi.

Data de începere a proiectului: 01.03.2018

Perioada de implementare a proiectului : 01.03.2018 – 30.06.2023

Valoare  totală esatimata a proiectului este de  3.107.274,52 lei, din care:

 • Valoare Eligibilă FEDR (85%): 2.641.183,35 lei
 • Valoare Eligibilă BS (13%): 403.945,65 lei

 

 

 


Pentru informatii detaliate dspre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana va rugam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

 

Programul Operational Regional 2014-2020