Prezentare

 

PROIECTE DE INVESTIȚII

– In desfasurare 2024

PROIECT: Creșterea
eficienței energetice a
infrastructurii de iluminat public în comuna Ungheni, județul
Iași (AFM)

Valoare finanțare externă: 999.026,57 lei

Valoare contribuție din buget propriu: –

Stadiu: etapa I

Finalizare: 2026

 

PROIECT:  Amenajare
piste pentru biciclete in comuna Ungheni, judetul Iasi(AFM)

Valoare finanțare externă: 2.762.345,81 lei

Stadiu: Documentatie tehnica si obtinere avize

Finalizare: 2026

  

PROIECT: Modernizare
drumuri de interes local in
comuna Ungheni, judetul Iasi  (PNI
Anghel
Saligny)

Valoare finanțare externă: 9.000.000,00 lei

Valoare contribuție din buget propriu:
5.770.733.44 lei

Stadiu: implementare

Finalizare: 2025

 

PROIECT: Infiintarea
sistemului de supraveghere in
comuna Ungheni, judetul Iasi (PNRR)

Valoare finanțare externă: 878.701,95 lei

Stadiu: licitatie

Finalizare: 31.03.2025

  

PROIECT: Achizitie
mobilier urban inteligent in
comuna Ungheni, judetul Iasi (PNRR)

Valoare finanțare externă:820.121.82

Stadiu: in implementare

Finalizare: 31.03.2025

 

PROIECT: Actualizarea
planului urbanistic general/PUG
in comuna Ungheni, judetul Iasi prin PNRR/2022/C10 Fondul Local

Valoare finanțare externă:675.247,65

Stadiu: in implementare

Finalizare: 30.06.2026

 

  

PROIECT: Sistem
inteligent de management in comuna
Ungheni pentru integrarea datelor spatiale intr-o solutie G.I.S. prin
PNRR/2022/C10 Actiunea I.1.2

Valoare finanțare externă:154.700,00 lei

Stadiu: in implementare

Finalizare: 30.06.2026

 

PROIECT: Infiintare
parc fotovoltaic in comuna
Ungheni, judetul Iasi

Stadiu:  semnare
contract

Finalizare: 30.06.2026

 

PROIECT: Construire
camin cultural in sat Bosia,
comuna Ungheni, judetul Iasi
(CNI)

Stadiu: proiect tehnic

 

PROIECT: Construire
praznicar in sat Bosia, comuna
Ungheni, judetul Iasi  

Finantat din buget propriu

Stadiu: proiect tehnic si obtinere avize

Finalizare: 2026

 

PROIECT: Construire
sala de sport cu tribuna 102
locuri, comuna Ungheni, judetul Iasi

Stadiu: proiect tehnic si obtinere avize

 

PROIECT Infiintare
retea de distributie gaze
naturale in comunele Ungheni si Golaiesti din
 judetul
Iasi

Valoare finanțare externă: 62.100.000,00 lei

Stadiu: obtinere autorizatie de constructie

 

PROIECT Modernizare
drumuri satesti afectate de
fenomene hidrometeorologice -4.6km,
comuna Ungheni, judetul Iasi

Valoare finanțare externă:

Stadiu: contractare

 

PROIECT: Reabilitare,
modernizare si dotare scoala
gimnaziala Bosia, corp A, comuna Ungheni, judetul Iasi (POR 2014-2020)

Valoare finanțare externă:3.107.274,52 lei

Stadiu: in implementare

Finalizare: 2024

 

PROIECT: Construire
si dotare gradinita in comuna
Ungheni, judetul Iasi

Valoare finanțare externă: 1.864.547,66 lei

Stadiu: in implementare

Finalizare: 2024

PROIECTE DE INVESTIȚII

Finalizate in 2023

PROIECT:  Dotarea
serviciului de gospodarire comunala al comunei Ungheni, judetul Iasi
(AFIR –
FEADR) – CAMIONETA

Valoare finanțare externă: 124.786,79 LEI

Valoare contribuție din buget propriu: 82.713,21
LEI

Stadiu: FINALIZAT 2023

 

PROIECT:  Amenajare
teren de sport in sat Ungheni, comuna Unghenii (AFIR )

Valoare finanțare externă: 518.901,00 LEI

Stadiu: FINALIZAT 2023

 

PROIECT:  Reabilitare
si modernizare infrastructura rutiera afectata de fenomene
hidrometeorologice
periculoase in comuna  Ungheni,
judetul
Iasi (CNI)

Valoare finanțare externă: 6.522.976,00 LEI

Valoare contribuție din buget propriu: 397.487,74
LEI

Stadiu: FINALIZAT 2023

 

PROIECTE DE INVESTIȚII

Finalizate in 2022

 

PROIECT:  Achizitie
sararita in comuna Ungheni, judetul Iasi (AFIR)

Valoare finanțare externă: 38.174,80 LEI

Stadiu: FINALIZAT 2022